Aleš Leznar

* 1972

Malíř, ilustrátor, grafik. Studoval výtvarnou výchovu na Ostravské univerzitě. 

Inspirují ho každodenní situace, které interpretuje svým nezaměnitelným způsobem. Lidskou figuru začleňuje do specifického kontextu a tím vytváří originální pointu. V obrazech používá někdy nadsazenou perspektivu. 
Má za sebou řadu ilustrovaných publikací.

Born 1972

Painter, illustrator, graphic artist. He studied art at the University of Ostrava.

He is inspired by everyday situations, which he interprets in his unmistakable way. It integrates the human figure into a specific context. He sometimes uses an exaggerated perspective in his paintings.