Aleš Leznar

* 1972 ve Vyškově

Malíř, ilustrátor, grafik. Studoval výtvarnou výchovu na Ostravské univerzitě. Mimoto pracoval také jako silnoproudý elektrotechnik a na stavbách v Izraeli.

Inspirují ho každodenní situace, které interpretuje svým nezaměnitelným způsobem. Lidskou figuru začleňuje do specifického kontextu. V obrazech používá často nadsazenou perspektivu. 

Žije a tvoří ve Vyškově.